Pro rodiče

Materiály o Cochemské praxi pro rodiče

Rodičovský plán

Představuje rodičům konkrétní oblasti ze života jejich dítěte, na kterých se budou muset i po rozvodu domlouvat ve vzájemné shodě, tak jak jim ukládá rodičovská odpovědnost. Smyslem rodičovského plánu je předejít budoucím konfliktům a získat představu, jak konkrétně bude život rozdělené rodiny vypadat do budoucna. Rodičovský plán (RP) mohou vyplnit rodiče spolu, pokud to nezvládnou, mohou se obrátit o pomoc s vypracováním rodičovského plánu (se kterým budou oba souhlasit) např. na mediátora, své advokáty, soudního tajemníka (sociálního pracovníka soudu) evt. na neziskovou organizaci nebo poradnu, která takovou službu nabízí.

Rady pro rodiče – jak postupovat při vyplňování:

  • je dobré neměnit, co v minulosti fungovalo a může pokračovat i po rozvodu (fotbalové neděle táty se synem, víkend u babičky, …)
  • začínat od toho, co půjde domluvit snadno
  • počítat s tím, že se to ze začátku nemusí dařit
  • snažit se uplatňovat přístup ne „chci od Tebe“, ale „nabízím Ti…“
  • seznámit s rodičovským plánem dítě, čím starší dítě, tím spíše by mělo dostat možnost vyjádřit se k vypracovanému plánu a zapojit se do hledání řešení, které zohlední i jeho potřeby a přání 

Níže najdete nabídku dostupných vzorů rodičovských plánů. U některých soudů jsou RP vyžadovány a zakládány do spisu. Ačkoliv jsou soudně nevykonatelné, jsou pro oba rodiče závazné a soud může zajímat, jak se rodičům daří RP dodržovat.

Vzory a manuály k sestavení rodičovského plánu:

Rodičovský plán - vzor

Okresní soud v Hradci Králové

Rodičovský plán - vzor

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Rodičovský plán - vzor

Okresní soud v Kladně

Rodičovský plán - vzor

Okresní soud v Mostě

Rodičovský plán - vzor

Okresní soud v Novém Jičíně

Rodičovský plán - vzor

Okresní soud ve Vsetíně, pobočka OS ve Valašském Meziříčí

Video: Jak pomáhá kolizní opatrovník

Průběh soudního řízení dle principů cochemské praxe

Více než 1/3 soudů v ČR aplikuje v rámci opatrovnického řízení ve věci úpravy péče dětí a nezletilých po rozvodu některé z prvků tzv. Cochemské praxe nebo interdisciplinární spolupráci založenou na principech, které z této praxe vychází. Mnoho z těchto soudů uvádí na svých webových stránkách (a zpravidla i stránkách příslušných OSPOD) informační materiály, které vysvětlují postup u daného soudu, představují schéma řízení a důležité principy v přístupu k rodičům. Součástí těchto letáků bývá i 20 proseb dětí na jejich rodiče nebo jinou formou zprostředkované prožívání a potřeby dětí v situaci rozvodu. 

Informační letáky některých okresních soudů: 

Další užitečné materiály pro rodiče

Příručka pro rodiče: Sdílené rodičovství

Národní institut pro děti a rodinu