Projekty Cochem.cz

Probíhající projekty

 

esf-spolufinancovano

reg.č. CZ.03.02.02/00/22_027/0001146

Doba realizace: 1. 7 . 2023 – 30. 6. 2026

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na vytvoření a ověření inovativní Metodiky a edukativního webového portálu Akademie porozvodového rodičovství. Portál bude sloužit jako nástroj pro sociální a odborné pracovníky pracují s rodiči v porozvodové situaci, ať už v rámci služby Odborné soc.poradenství, na základě pověření k výkonu SPOD nebo v rámci preventivních programů rodinných center či jiných neziskových subjektů.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Ukončené projekty

reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015118

Doba realizace: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky, kteří pracují s rodiči v rozvodu, popř. rozpadu nesezdaného soužití (především v rámci odborného sociálního poradenství). Metodika posílí odborné kompetence sociálních pracovníků pro edukaci rodičů, informuje je o procesu opatrovnického řízení, jaké informace je rodičům potřeba sdělit, jak rodiče/děti na soud připravit. Bude vytvořena metodika, jejíž přínos bude evaluován a doložen evaluační zprávou.

Ke stažení:

Multimediální obsah metodiky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt je realizován se zapojením partnera ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., na jehož pracovišti probíhá pilotáž vytvořené metodiky.

V rámci projektu realizovaného Akademickým ústavem Karviná, z.ú. s názvem Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003821 tvoříme metodiku o interdisciplinární spolupráci pro pracovníky OSPOD.

>> více zde

Cílem projektu Metodická podpora při etablování interdisciplinární spolupráce, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007651 financovaného s ESF OPZ je vytvoření metodických materiálů vedoucích k etablování interdisciplinární spolupráce. Výstupem budou dvě metodiky. Jedna zaměřená na profesi multidisciplinárního specialisty, která bude podněcovat k realizaci interdisciplinární spolupráce vznikající na základě přenosu zahraničního know-how. Druhá metodika popisuje proces interdisciplinární spolupráce v celém kontextu tak, aby byl realizovatelný kdekoli v ČR. Obě metodiky budou ověřeny na evaluačních setkáních. Projekt je realizován v období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020.

Ke stažení:

Metodika Multidisciplinární specialista, nové pojetí profese kolizního pracovníka

Metodika Zavádění interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů děti po rozvodu

Video s vysvětlením postupu rodičům

reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011282

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření zcela nového pojetí profese kolizního opatrovníka jako multidisciplinárního specialisty v opatrovnickém řízení. Bude vytvořena metodika, která popisuje profesi nového pojetí. Kolizní opatrovník bude proškolen v novém kurzu. Bude realizována komunikační strategie, bude koordinován proces přechodové fáze, přičemž analýza bude součástí metodiky. Efekt a přínos nové pracovní pozice bude evaluován a popsán v závěrečné evaluační zprávě.

Výstupy projekty

Video – jak pomáhá kolizní opatrovník

Video – jak pomáhá kolizní opatrovník (informace pro rodiče)

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

V rámci projektů podporovaných Nadací Terezy Maxové dětem jsme pomohli zavést kroužek Dětský průvodce světem rozvodu jako standardně nabízenou službu dětem do Centra psychologické pomoci v Novém Jičíně. Ve spolupráci s Terezou Vránovou (zakladatelkou kroužku) budeme usilovat do dalšího šíření kroužku v rámci státem hrazených a garantovaných sociálních služeb v již zmíněných poradnách. Dospělí mohou v rozvodové situaci vyhledat pomoc snadno. Mohou se svěřit svým rodičům, svým přátelům, zaplatit si služby psychologa. Děti tyto možnosti nemají. Není správné, aby na vše zůstaly samy.

>> více zde

www.pravonarodice.cz je webová stránka pro děti, jejichž rodiče se rozvádí. Děti stejně jako dospělí, se potřebují zorientovat v situaci rozvodu. Potřebují vědět co se děje a jak se jich to bude týkat. Potřebují vědět, že v tom nejsou samy a potřebují ujištění, že za rozvod svých rodičů nemohou. Odborníkům pracujícím s dětmi i jejich rodičům zprostředkovává stránka perspektivu dítěte.

>> více zde

V rámci projektu podpořeného Nadací Sirius jsem ve spolupráci s krajskými úřady realizovali semináře a workshopy, které účastníkům přinesli praktické know-how, jak etablovat tento postup ve své každodenní práci. Semináře a workshopy byly určeny zástupcům profesí, které se účastní řešení rodičovského konfliktu v rozvodu (řízení ve věci úpravy péče a styku o nezletilé po rozvodu).

Prezentace k semináři: 1. část, 2. část, 3. část

Manuál etablování interdisciplinární spolupráce (cochemská praxe)

Leporelo Interdisciplinární spolupráce v zájmu dítěte

reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017167

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky určené pro odborné pracovníky, kteří pracují s rodiči v rozvodu/rozpadu nesezdaného soužití ve službě OSP v CSS Praha. Metodika posílí odborné kompetence pracovníků při edukaci rodičů, informuje je o procesu opatrovnického řízení, učí je, jak nově přistupovat k rodičům v situaci rozvodu, aby převzali vlastní odpovědnost za život svůj a svých dětí. Bude podpořeno 7 osob, bude vytvořena metodika, jejíž přínos bude evaluován.

Ke stažení:

Metodika Edukace rodičů: psycho-sociálně-právní poradenství

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt realizuje organizace Cochem.cz, z.s. jako příjemce ve spolupráci s partnerem Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace.

Partneři Cochem.cz