Nezisková organizace

Cochem.cz

„Děti rozvod zvládnou, 
když ho zvládnete vy.“

Respekt, komunikace, orientace na potřebu dítěte.
To jsou základní principy v přístupu jak k rodičům a dětem, tak i v rámci spolupráce profesí.

Základní principy

Cílem cochemské praxe je změnit přístup v řešení rodičovského konfliktu v rámci opatrovnického řízení k rodičům a dětem.  Stát by měl zasahovat do rodinného života co nejméně, efektivně a s cílem pomoci rodičům najít smírné řešení. 

Hlavními pilíři jsou KOORDINACE | KOMUNIKACE | EDUKACE.
Tak aby zájem dítěte byl na prvním místě. 

Koordinace

Postup jednotlivých profesí v opatrovnickém řízení je potřeba neustále ladit a domlouvat. Jsou jasně dané role, povinnosti a závazky ve vztahu ke všem profesím, účastnícím se opatrovnického řízení.

Komunikace

Komunikace mezi odborníky, komunikace vůči rodičům a dětem, věcná a konstruktivní komunikace rodičů o záležitostech, týkajích se dítěte. 

Edukace

Všechny profese jsou si rovny, jejich přispění k řešení rodičovského konfliktu je rovnocenné. Snažíme se předávat nástroje a materiály, které mohou tvořit most mezi profesemi.

Deset tisíc

DVTV Apel – Apel na rozvádějící se rodiče.

„Deset tisíc dětí ročně zažije rozvod nebo rozchod rodičů.
Nedovolte, aby o  budoucnosti vašeho dítěte rozhodoval někdo jiný.
Normální je nesoudit se. Vy nejlépe víte, co vaše dítě potřebuje. Dali to jiní, i vy To Dáte.“

Cochemská praxe

Průběh, principy, role profesí, proces zavádění

cochem_prubeh_1
cochem_prubeh_2
cochem_prubeh_3
cochem_prubeh_4
cochem_prubeh_5

Materiály

Připravili jsme řadu edukativních materiálů a pracovních nástrojů, které pomáhají při zavádění či aplikaci interdisciplinární spolupráce v praxi.

K dispozici jsou brožury, manuály, implementační nástroje či inspirativní odkazy našich partnerů a kolegů.

Aktuality

Co je nového…