O nás

Informace

Za organizací Cochem.cz, z.s. stojí tři lidé. Spojuje nás společná bývalá práce ve firmě VORLÍČKOVÁ & PARTNERS, s.r.o. a přetrvávající přátelství.

S myšlenkou, udělat něco pro zlepšení postupu při rozvodu přišel Honza. Jeho vlastní zkušenost ho utvrdila v tom, že je potřeba něco změnit. Dozvěděl se o cochemské praxi a chtěl do českého prostředí přinést více know-how, týkající se tohoto postupu. Obrátil se na mne a společně jsme v roce 2014 začali tvořit webovou stránku, setkali se s prvními poslanci a uspořádali první seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kam jsme pozvali Jürgena Rudolpha (prvního německého soudce, který dle cochemské praxe začal soudit).

V lednu 2015 jsme založili spolek Cochem.cz, z.s. a přizvali ke spolupráci Pavlínu, která nám od začátku pomáhá s účetnictvím a daněmi. Od ledna 2015 se prosazování zavedení cochemské praxe v ČR stalo mojí hlavní pracovní náplní, které se věnuji dodnes.

Markéta Nováková

Logo ke stažení

pdf

logo COCHEM.CZ v pdf (CMYK)

png

logo COCHEM.CZ v png (RGB)

Výroční zprávy a účetní závěrky

2021

výroční zpráva

2020

výroční zpráva

2019

výroční zpráva

2018

výroční zpráva

2017

výroční zpráva

2016

výroční zpráva

2021

účetní závěrka

2020

účetní závěrka

2019

účetní závěrka

2018

účetní závěrka

2017

účetní závěrka

2016

účetní závěrka