Semináře

Přednášky a semináře

Zavádění cochemské praxe

Prezentace různých seminářů týkajících se cochemské praxe

Etablování jednotného procesního postupu v opatrovnických řízeních ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu?!

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Seminář v PS Parlamentu ČR, 8.4.2016

Role otců

PhDr. Václav Mertin, Katedra psychologie FFUK, Seminář v PS Parlamentu ČR, 8.4.2016

Česká právní úprava ve světle rezoluce

JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Úřad mezinárodněprávní ochrany dětí, Seminář v PS Parlamentu ČR, 8.4.2016

Rovnost a společná rodičovská odpovědnost: role otců, rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2079 (2015)

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti ČR, Seminář v PS Parlamentu ČR, 8.4.2016

Cochemská praxe - odpověď na výzvy rezoluce

Markéta Nováková, Cochem.cz, Seminář v PS Parlamentu ČR, 8.4.2016

Cochemská praxe - rozvod s ohledem na děti

Markéta Nováková, Cochem.cz, přednáška pro členy Národního parlamentu dětí a mládeže

Etablování interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnického řízení

Markéta Nováková, Cochem.cz, přednáška na KÚ ve 14 krajích ČR - představení Cochemské praxe (2017 - 2018)

Mami, tati, znáš má práva? A víš co s tím? A vím to já? - Mgr. Markéta Nováková, Cochem.cz

Markéta Nováková, Cochem.cz, přednáška pro studenty Gymnázia Nad Štolou

Příležitosti a bariéry spolupráce profesionálů v rozvodném řízení

Oldřich Matoušek, Katedra sociální práce FF UK, Seminář v PS Parlamentu ČR, 8.4.2016

O Cochemské praxi v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Prezentace ze semináře na půdě Poslanecké Sněmovny PČR  „Cochemská praxe – testováno na rodičích v ČR“, 17.2.2017

Vzdělávání právnických profesí | Testováno na studentech

JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Příprava k mediaci v řešení (po)rozvodové situace

Mgr. Milena Mikulková, Espediente, z.s.

Cochemská praxe | Testováno na rodičích v ČR

Mgr. Markéta Nováková, Cochem.cz, z.s.

Znalec a rozvod

Oldřich Matoušek, Katedra sociální práce FF UK

Cochemská praxe | Testováno na rodičích

Mgr. Zdeňka Kučná, Krajský úřad Moravskoslezského kraje