Pro odborníky

Materiály k dispozici

Manuál cochemské praxe

Manuál etablování interdisciplinární spolupráce
(cochemská praxe)

(pdf s ořezovými značkami)

Leporelo interdisciplinární spolupráce v zájmu dítěte

Leporelo tiskněte oboustranně, zvolte verzi (1 nebo 2) dle nastavení oboustranného tisku, odpovídajícímu vaší tiskárně.

(pdf s ořezovými značkami)

(pdf s ořezovými značkami)

Video: Jak pomáhá kolizní opatrovník

Video: Jak pomáhá kolizní opatrovník (informace pro rodiče)

Metodika pro opatrovnické řízení cochemského typu

Určeno pracovníkům OSPOD.

Metodika vznikla v rámci projektu realizovaného Akademickým ústavem Karviná, z.ú. s názvem Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003821.

Metodika Multidisciplinární specialista, nové pojetí profese kolizního pracovníka

Metodika vznikla v rámci projektu Metodická podpora při etablování interdisciplinární spolupráce, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007651.

(pdf s ořezovými značkami)

(pdf bez ořezových značek)

Metodika Zavádění interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů děti po rozvodu

Metodika vznikla v rámci projektu Metodická podpora při etablování interdisciplinární spolupráce, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007651.

(pdf s ořezovými značkami)

(pdf bez ořezových značek)

Metodika Edukace rodičů: psycho-sociálně-právní poradenství

Metodika vznikla v rámci projektu Standardizace edukace rodičů v rozvodu v poradně CSS Praha, reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017167, realizovaného ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha.

(pdf s ořezovými značkami)

(pdf bez ořezových značek)

Manuál zavádění Cochemské praxe pro zúčastněné profesionály, Cochemská praxe v regionu Písek a Milevsko

Publikace vznikla v rámci projektu Mezioborová spolupráce při zavádění Cochemské praxe v regionu Písek a Milevsko, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007626

Rozcházíte se? Zavádění Cochemského přístupu do praxe

Publikace vznikla v rámci projektu Mezioborová spolupráce při zavádění Cochemské praxe v regionu Písek a Milevsko, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007626

Prezentace pro využití při edukaci rodičů

Prezentace vznikly v rámci projektu Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015118